Trajecte i extensió

La infraestructura del Tub Verd de Mataró ha representat una instal·lació de xarxa local d’acer (18 km de canonades de calor i 2 km de canonades de fred) localitzada al subsòl que es distribueix a la teva casa, negoci o indústria de la mateixa manera en què aconsegueix el gas, l’aigua, l’electricitat o les telecomunicacions.
tubverd_abast
19
  • 19 anys per la sostenibilitat

    Fa 19 anys que Tub Verd creix en la seva aposta per les energies renovables i l’estalvi, l’eficiència i la valorització energètica.

  • 20 km de xarxa d’acer subterrània

    Un “tub verd” de 18 km que distribueix calor i de 2 km de fred per climatitzar diferents tipus d’edificis a Mataró.

  • Edificis públics i privats

    Centres educatius, sanitaris, assistencials, poliesportius i habitatges a l’edifici El Rengle.