La informació que conté aquest lloc web és orientativa i està destinada a la comunicació entre Mataró Energia Sostenible, SA i els seus usuaris.

L’accés a www.tubverd.cat suposa l’acceptació de les condicions exposades en aquest Avís legal, per la qual cosa us recomanem que llegiu atentament la informació següent.

Drets del contingut d’aquest lloc web

Els textos, les imatges i la resta de continguts d’aquest lloc web són propietat de Mataró Energia Sostenible, de les seves empreses associades o de tercers que han llicenciat o autoritzat Mataró Energia Sostenible per al seu ús.

Queda prohibit l’ús total o parcial de qualsevol contingut d’aquest lloc web (o qualsevol tipus de document que es posi a disposició a través d’aquest lloc web) d’una forma que representi una violació de drets de marca registrada, de propietat intel·lectual o d’altres drets protegits. L’incompliment d’aquestes condicions podrà ser sancionable per la legislació vigent.

L’usuari no adquireix drets de propietat respecte a les identificacions personals que li siguin assignades o que ell triï a l’efecte de la percepció de serveis disponibles a través d’aquest lloc web.

La informació sobre productes, promocions o ofertes de Mataró Energia Sostenible que apareix en aquest lloc web es dirigeix a usuaris residents a Espanya i és vàlida només al territori de l’Estat espanyol. Qualsevol informació publicada en aquest lloc web és orientativa.

Mataró Energia Sostenible es reserva el dret a actualitzar, corregir o suprimir en qualsevol moment qualsevol dels continguts o serveis d’aquest lloc web, sense necessitat d’advertir prèviament l’usuari sobre aquestes modificacions.

Política de privacitat de dades

A www.tubverd.cat us oferim la màxima transparència i el nostre compromís legal per assegurar la confidencialitat de totes les dades que ens envieu.

Totes les dades passaran a través del nostre servidor a un fitxer. La seva responsable és Mataró Energia Sostenible, SA, domiciliada a Pitàgores 1-7 06304 – Mataró. Tel. 93 741 61 00. Aquest fitxer no se cedirà ni es vendrà en cap cas a altres entitats o empreses sense permís previ i explícit.

De conformitat amb la Llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), teniu dret a accedir a aquesta informació en els termes fixats per la Llei. Podeu eliminar o rectificar les dades facilitades adreçant-vos per escrit a Pitàgores 1-7 06304 – Mataró, tel. 93 741 61 00, indicant nom, cognoms i DNI, o podeu fer-ho a través del correu electrònic:

info@aiguesmataro.cat

Enllaços a altres llocs web

www.tubverd.cat pot establir hipervincles cap a d’altres llocs web o cap a recursos que hi incloguin. L’acceptació d’aquests enllaços no implica que Mataró Energia Sostenible accepti l’altre lloc web o qualsevol relació amb els seus operadors.

Mataró Energia Sostenible no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, sobre els continguts o serveis inclosos en els llocs web amb què estableix hipervincles, ni sobre la política de privacitat de dades que aquests segueixin.