La informació que conté aquest lloc web és orientativa i està destinada a la comunicació entre Mataró Energia Sostenible, SA i els seus usuaris.

L’accés a www.tubverd.cat suposa l’acceptació de les condicions exposades en aquest Avís legal, per la qual cosa us recomanem que llegiu atentament la informació següent.

Drets del contingut d’aquest lloc web:

Els textos, les imatges i la resta de continguts d’aquest lloc web són propietat de Mataró Energia Sostenible, de les seves empreses associades o de tercers que han llicenciat o autoritzat Mataró Energia Sostenible per al seu ús.

Queda prohibit l’ús total o parcial de qualsevol contingut d’aquest lloc web (o qualsevol tipus de document que es posi a disposició a través d’aquest lloc web) d’una forma que representi una violació de drets de marca registrada, de propietat intel·lectual o d’altres drets protegits. L’incompliment d’aquestes condicions podrà ser sancionable per la legislació vigent.

L’usuari no adquireix drets de propietat respecte a les identificacions personals que li siguin assignades o que ell triï a l’efecte de la percepció de serveis disponibles a través d’aquest lloc web.

La informació sobre productes, promocions o ofertes de Mataró Energia Sostenible que apareix en aquest lloc web es dirigeix a usuaris residents a Espanya i és vàlida només al territori de l’Estat espanyol. Qualsevol informació publicada en aquest lloc web és orientativa.

Mataró Energia Sostenible es reserva el dret a actualitzar, corregir o suprimir en qualsevol moment qualsevol dels continguts o serveis d’aquest lloc web, sense necessitat d’advertir prèviament l’usuari sobre aquestes modificacions.

Política de privacitat de dades:

A www.tubverd.cat/ us oferim la màxima transparència i el nostre compromís legal per assegurar la confidencialitat de totes les dades que ens envieu.

Totes les dades passaran a través del nostre servidor a un fitxer. La seva responsable és Mataró Energia Sostenible, SA, domiciliada a Pitàgores 1-7 06304 – Mataró. Tel. 93 741 61 00. Aquest fitxer no se cedirà ni es vendrà en cap cas a altres entitats o empreses sense permís previ i explícit.

De conformitat amb la Llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), teniu dret a accedir a aquesta informació en els termes fixats per la Llei. Podeu eliminar o rectificar les dades facilitades adreçant-vos per escrit a Pitàgores 1-7 06304 – Mataró, tel. 93 741 61 00, indicant nom, cognoms i DNI, o podeu fer-ho a través del correu electrònic:

info@messa.cat

 

Enllaços a altres llocs web:

www.tubverd.cat/ pot establir hipervincles cap a d’altres llocs web o cap a recursos que hi incloguin. L’acceptació d’aquests enllaços no implica que Mataró Energia Sostenible accepti l’altre lloc web o qualsevol relació amb els seus operadors.

Mataró Energia Sostenible no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, sobre els continguts o serveis inclosos en els llocs web amb què estableix hipervincles, ni sobre la política de privacitat de dades que aquests segueixin.