Sistema de circuits tancats

Denominem Tub Verd un sistema de circuits tancats per on circula aigua i que recorre bona part del subsòl de la ciutat. L’any 2010 aquests circuits estan formats per 18 km de canonades de calor i 2 km de canonades de fred.
24
tuberiadetallok
tubsdetallok
 • Funcionament
  Similar a l’esquema d’una calefacció domèstica clàssica: el punt on s’escalfa o es refreda l’aigua del Tub Verd de Mataró equival a la caldera d’una casa.
 • Doble circuit
  Els equipaments o edificis que l’utilitzen corresponen als radiadors habituals, i les canonades representen el doble circuit, d’anada per a l’aigua que transporta energia i de tornada per a l’aigua que ja ha descarregat.
 • Procés continu
  Aquest retorn torna a passar pels punts de producció de calor o de fred i, una vegada recarregats d’energia, es transforma en circuit d’anada i manté contínuament el procés de distribució d’energia.
 • Aigua calenta i freda
  L’aigua calenta s’impulsa a 90-95 ºC i torna a 60-65 ºC. L’aigua freda s’impulsa a 5-6 ºC i torna a 12-14 ºC.