• Gas Natural Fenosa
  • Aigües de Mataró

El Tub Verd de Mataró és una empresa de capital publicoprivat participat en un 48,9% per Aigües de Mataró, SA (Ajuntament de Mataró) i un 51,1% Gas Natural Fenosa.

La presència d’aquestes institucions representants dels tres nivells de l’Administració (local, autonòmica i central) mostra l’interès pel projecte i també per la sostenibilitat.

Des de Mataró Energia Sostenible, SA (MESSA) tenim una clara implicació operativa per desenvolupar projectes que coincideixen amb els valors d’estratègia territorial de l’Ajuntament de Mataró d’acord amb el seu discurs de ciutat.