Com funciona?

Sistema de circuits tancats

Denominem TubVerd un sistema de circuits tancats per on circula aigua i que recorre bona part del subsòl de la ciutat. L’any 2021 aquests circuits estan formats per 18 km de canonades de calor i 2'5 km de canonades de fred.

 

Imatge
Planta el TubVerd

Funcionament

Imatge
Tubs utilitzats a la xarxa de TubVerd

Similar a l’esquema d’una calefacció domèstica clàssica: el punt on s’escalfa o es refreda l’aigua del TubVerd de Mataró equival a la caldera d’una casa.

Doble circuit

Els equipaments o edificis que l’utilitzen corresponen als radiadors habituals, i les canonades representen el doble circuit, d’anada per a l’aigua que transporta energia i de tornada per a l’aigua que ja ha descarregat.

Procés continu

Aquest retorn torna a passar pels punts de producció de calor o de fred i, una vegada recarregats d’energia, es transforma en circuit d’anada i manté contínuament el procés de distribució d’energia.

Imatge
Circuit a l'edifici del TubVerd

Aigua calenta i freda

L’aigua calenta s’impulsa a 90-95 ºC i torna a 60-65 ºC. L’aigua freda s’impulsa a 5-6 ºC i torna a 12-14 ºC.