Compromisos ètics

Aigües de Mataró és una empresa pública que realitza la gestió directa dels serveis públics de subministrament d'aigua potable i el corresponent control sanitari així com del sanejament d'aigües residuals de la ciutat, i que alhora està fortament compromesa amb la nostra comunitat.

El Govern i la Direcció d'Aigües de Mataró SA considera que el compliment normatiu constitueix una directriu de comportament que implica a tots, independentment del nivell jeràrquic i de la unitat organitzativa.

El codi ètic d'Aigües de Mataró SA recull tot un compendi d'obligacions i compromisos que internament han de regir la nostra activitat professional.

 

Sistemes d’informació: canal ètic / comunicacions  

El nostre canal de denúncies està pensat per a que qualsevol persona o organització davant de qualsevol indici o sospita d'incompliment legal per part del personal propi o d'empreses vinculades al nostre servei, ho pugui comunicar. Aquest sistema és extern per tal de garantir la seva independència i també està preparat per poder rebre denúncies anònimes.

Les dades de contacte que es puguin facilitar queden registrades amb la finalitat que el denunciant pugui fer els seguiment de la denúncia, no són accessibles ni als instructors de l'expedient (que són externs a AMSA) ni per AMSA. Únicament estarien a disposició d'un jutge en cas de ser requerit. Altrament es pot tramitar la denúncia sense facilitar cap contacte.

 

 

Canal ètic / comunicacions