Sostenibilitat i valors

El nostre objectiu és, a través d’aquesta xarxa urbana de distribució de calor i fred, contribuir a l’impuls de les energies renovables i l’eficiència energètica, amb un rendiment més alt dels recursos energètics disponibles a Mataró.

 

Sostenibilitat

Aposta de futur

Les energies renovables són l’aposta estratègica de futur, poden ser part de la solució del problema energètic a llarg termini i representen el recurs energètic autòcton més important per a Mataró.

Un recurs sostenible

A diferència dels combustibles fòssils, el gas, el carbó i els derivats del petroli, les energies renovables són netes i es restitueixen gratuïtament. Les més significatives són l’energia hidroelèctrica, l’eòlica, la solar tèrmica, la solar fotovoltaica, la geotèrmica i la biomassa, unes fonts que creixen en rellevància.

 

 

Un model de sostenibilitat que passa per l’impuls de les fonts energètiques renovables, juntament amb l’aplicació d’estratègies d’estalvi, eficiència i valorització energètica.
Imatge
Cicle del TubVerd

 

Els nostres valors

Responsabilitat social

Treballem per crear consciència social de la importància de la utilització d’energies sostenibles pel bé comú.

Racionalitat

Fomentem la racionalitat en el consum i en la gestió pública de l’energia.

Innovació

Apliquem solucions innovadores en totes les fases: en producció, distribució i ús de l’energia.

Eficiència

Implantem l’ús de criteris d’eficiència per als processos d’aplicació i consum de l’energia.

 

El nostre projecte s’enfoca a disminuir el consum de fonts d’energia no renovable, d’origen fòssil i, per tant, rebaixar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, com el CO2, a Mataró.